Τα CRS Γαλλικά ΜΑΤ ενάντια στους ravers στο Παρίσι